تازه های رسانه کهن مهر

به ایران حمله می کنند؟ ۱

به ایران حمله می کنند؟

در روزهای گذشته همچون روزهای خیلی گذشته، تنی چند از مقامات بلند پایه دنیا پشت تریبون رفته و از طرح حمله به ایران سخن می گویند. صورت مسئله و نتیجه را که پاک کنیم می ماند خود حمله!...

سخنی با شما ۰

سخنی با شما

دوستان سلام پس از وقفه ای یک ماه که به دلیل مشکلات فنی در سایت بود از اینک قرار است به شکل پیوسته اخبار و مطالب این رسانه اینترنتی به روز تقدیم عزیزان شود. لطفا با نظرات سازنده...

کتابچه راهنمای آموزشی افراد معاینه کننده ۰

کتابچه راهنمای آموزشی افراد معاینه کننده

  این کتاب شامل  مطالبی پیرامون پیشگیری از تنبلی چشم و درمان آن، پیشینه اجرای برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم، ابزار و وسایل لازم معاینه، وظایف افراد معاینه کننده، نحوه تکمیل کارت سنجش بینایی می باشد. طراحی...

بسم الله … ۰

بسم الله …

باز می گردیم

من و تو رو به هم و بیداری

طاقتی بالنده

قدر این فاصله تنهایی

۲

دلی که به این خشت ها اعتقادی ندارد

به فال اعتقادی ندارم

نه فقط برای اینکه فکر می کنم سرنوشتم را خودم بهتر می دانم. و نه برای اینکه فکر می کنم آنقدر ها هم ساده نیستم که یک سرگرمی زنانه را این همه جدی بگیرم.

همسر یابی ۲

همسر یابی

آگهی داده بود:

به همین سادگی وقتی دستش از همه جا کوتاه شد و دید نمی تواند آنچه را روزی گمان می کرد به سادگی بیابد ، دل به دریا زد و آگهی کرد اگرچه نتوانست این اطلاع و درخواست را به روزنامه ها بدهد… شما هم اگر خواستید به او کمک کنید اگهی اش را به جای ایمیل های بیمزه که این روزها صدبار برای هم تکراری ارسال می کنیم،با دوستانتان به اشتراک بگذارید.