تازه های رسانه کهن مهر

به ایران حمله می کنند؟ ۱

به ایران حمله می کنند؟

در روزهای گذشته همچون روزهای خیلی گذشته، تنی چند از مقامات بلند پایه دنیا پشت تریبون رفته و از طرح حمله به ایران سخن می گویند. صورت مسئله و نتیجه را که پاک کنیم می ماند خود حمله!...

سخنی با شما ۰

سخنی با شما

دوستان سلام پس از وقفه ای یک ماه که به دلیل مشکلات فنی در سایت بود از اینک قرار است به شکل پیوسته اخبار و مطالب این رسانه اینترنتی به روز تقدیم عزیزان شود. لطفا با نظرات سازنده...

کتابچه راهنمای آموزشی افراد معاینه کننده ۰

کتابچه راهنمای آموزشی افراد معاینه کننده

  این کتاب شامل  مطالبی پیرامون پیشگیری از تنبلی چشم و درمان آن، پیشینه اجرای برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم، ابزار و وسایل لازم معاینه، وظایف افراد معاینه کننده، نحوه تکمیل کارت سنجش بینایی می باشد. طراحی...

بسم الله … ۰

بسم الله …

باز می گردیم

من و تو رو به هم و بیداری

طاقتی بالنده

قدر این فاصله تنهایی

۲

دلی که به این خشت ها اعتقادی ندارد

به فال اعتقادی ندارم

نه فقط برای اینکه فکر می کنم سرنوشتم را خودم بهتر می دانم. و نه برای اینکه فکر می کنم آنقدر ها هم ساده نیستم که یک سرگرمی زنانه را این همه جدی بگیرم.