برچسب: سالمند

۰

صفر و یک ها در خدمت بهتر زیستن

بیش از ۵۰ سال از تجربه مددکاری و خدمات اجتماعی در ایران می گذرد و بر کسی پوشیده نیست که ایرانی ها چه به لحاظ فرهنگی و چه عملی و علمی در این عرصه پیشتاز بوده اند. آنچه...

پوستر روز جهانی سالمند - کاوه کهن مهرماه 1395 ۱

پوستر / روز جهانی سالمندان

عنوان : سالمندی همراه با نشاط و سلامت / روز جهانی سالمندان / هفته گرامیداشت سالمند شرح پوستر : تلاش برای ایجاد فرصت های برابر ویژه سالمندان مانع تبعیض سنی می شود / 25 درصد جمعیت کشور تا سال...

۳

پوستر روز سالمند؛ امید پیش رو است

پوستر شماره 2 ویژه روز جهانی سالمند عنوان: امید پیش رو است.   شعار سال 2015 جامعه دوستدار سالمند: * تلاش برا ی بهبود کیفیت زندگی * ارائه فرصت های ایجاد درآمد *آموزش و پرورش مناسب این دوره سنی *...

۱

پوستر روز جهانی سالمند

بنا به تقاضا و استقبال مخاطبان رسانه کهن مهر پوسترهای اختصاصی این روز را همچون سال های گذشته تقدیم می دارم. این پوستر برگرفته از شعار های سازمان ملل و مجامع بین المللی است که در سال 2015...