گواهی دوره طراحی پیشرفته وب

نام دوره: (advanced web design (dreamweaver, photoshop تاریخ صدور:1394/03/11 صادر کننده ی گواهی:مجتمع فنی تهران توضیحات:آموزش 42 ساعته با نمره صد از صد