بایگانی‌ سالانه: ۱۳۹۱

۰

سال تحویل با بچه ها…

سال تحویل نوروز ۹۱ را در کنار بچه های خوب مرکز آسیه بودیم و همچون هر سال در نخستین ساعات  عید نوروز رئیس جمهور به بچه ها اینبار در این مرکز سری زد و  عید را با آنها...

۰

پیر می شویم با امید

امیدوار به آینده و لبخندهایی که بر لب دیگران می نشانم. رسانه مجازی ام اگرچه در سال گذشته چندان به روز نشد اما دوستان خوب من آن را به حساب مسائل و مشکلاتی بگذارند که دست به گریبانم...

۰

نابغه بودن

ویلیام جیم سایدیس، باهوش‌ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در ۵ سالگی به ۵ زبان رایج دنیا صحبت کند و در ۱۱ سالگی استاد دانشگاه هاروارد شد. سایدیس در سال ۱۸۹۸ در آمریکا به...

۰

ماه کاملی دیگر!

امشب که قرص کاملی، ای ماه دیوانه شدم گردتو من با جان و دل، ای گل پروانه شدم در هر نظر می جویمت پرده نشینِ ابر غم گو باد بر ابران شوم این من که مهپاره شدم

پذیرا باش ۰

باش و نباش…

پذیرا نباش اما سرشار چرا درست آن زمان هم که پاهایت بی حس از عفونت است تو عجب سر سختی که به عشق کهنه ای پایدار ماندی

۰

لوح سپاس / چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولین

چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولین / تهران- ۱۳۹۰ – لوح سپاس به امضاء عزت اله انتظامی داور جشنواره و تندیس طراح این مجموعه تندیس ، لوح تقدیر و پوستر جشنواره : کاوه کهن