دسته: خبر ويژه

کسی منتظر برگشتن آن ها نبود ۲

کسی منتظر برگشتن آن ها نبود

  [پرونده هایشان را که مطالعه می کنی، نقاشی ها، دست خط ها، کارنامه ها و … همگی خبر از استعدادهایی می دهند که می توانستند روزی چهره های موفق جامعه باشند. اما امروز نامشان به بالاترین افتخار...

۲

سالی برای با هم بودن

عید که می شود خیلی ها دلشان خانه تکانی می خواهد. درون و بیرون از خودشان را می تکانند و می شویند و نونوار می شود محیطشان. اما برخی هم دیگران را در این کار یاری می کنند...