راه اندازی خبرگزاری خودمانی در شبکه های اجتماعی

خبرگزاری کهن مهر تازه ترین اقدام اطلاع رسانی خبری محدود من برای جمعی از متخصصان و دوستان در فضای مجازی است. شبکه اجتماعی وایبر در اولین مرحله برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته و در مرحله نخست...