برچسب: فرزندان شبانه روزی

صفر و یک ها در خدت بهتر زیستن ۰

صفر و یک ها در خدمت بهتر زیستن

بیش از ۵۰ سال از تجربه مددکاری و خدمات اجتماعی در ایران می گذرد و بر کسی پوشیده نیست که ایرانی ها چه به لحاظ فرهنگی و چه عملی و علمی در این عرصه پیشتاز بوده اند. آنچه...

کسی منتظر برگشتن آن ها نبود ۲

کسی منتظر برگشتن آن ها نبود

  [پرونده هایشان را که مطالعه می کنی، نقاشی ها، دست خط ها، کارنامه ها و … همگی خبر از استعدادهایی می دهند که می توانستند روزی چهره های موفق جامعه باشند. اما امروز نامشان به بالاترین افتخار...

۰

سال تحویل با بچه ها…

سال تحویل نوروز ۹۱ را در کنار بچه های خوب مرکز آسیه بودیم و همچون هر سال در نخستین ساعات  عید نوروز رئیس جمهور به بچه ها اینبار در این مرکز سری زد و  عید را با آنها...