برچسب: لوح تقدیر

۰

لوح سپاس / جشنواره تئاتر طلوع

دومین جشنوار تئاتر معلولین منطقه ای طلوع / تبریز فروردین ۱۳۹۲ – لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره اهدایی به کاوه کهن به همراه تندیس جشنواره      

۰

لوح سپاس / چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولین

چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولین / تهران- ۱۳۹۰ – لوح سپاس به امضاء عزت اله انتظامی داور جشنواره و تندیس طراح این مجموعه تندیس ، لوح تقدیر و پوستر جشنواره : کاوه کهن