تجربه یک برنامه ریزی متفاوت

مدیریت زمان در کارهای روزانه بسیار مهم است. برای من و شمایی که هر روز مجموعه ای از کارهای متفاوت با جنس های گوناگون را انجام می دهیم گاهی برخی برنامه ریزی ها بسیار سودمند و باعث جهت...