بازنده ی برنده

«بازنده» در جشنواره فیلم فجر بر خلاف نامش برنده بود. مخاطبی که در سال های کرونایی از سینما جدا افتاده و البته به لطف فضای حاکم بر قصه های متداول سینمایی شاید رغبتی به فیلم دیدن در سینما...