پژوهشگران برتر سازمان بهزیستی کشور معرفی شدند

معاون آموزش،پژوهش و ساختارهای سازمانی بهزیستی کشور در خصوص فرهنگ سازی و نهادینه کردن امر دانش و پژوهش و حرکت بهزیستی به سمت و سوی سازمان دانشی، توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ابراهیم...